Ans Albarda

 

 

The Society of Master Saddlers

De SMS is de beroeps en branche vereniging van de Engelse zadelmakers en leer bewerkers. Deze vereniging heeft ten doel de kwaliteit van het zadelmakers beroep en de kwaliteit van de in Engeland geproduceerde zadels zo hoog mogelijk te maken en houden. Door het organiseren van cursussen, wedstrijden ed. brengen ze het ambachtelijke vak van zadelmaker naar een hoger peil. Samen met de BETA promoten ze het Engelse product en bepalen ze de normen, waarden en kwaliteit van de Engelse zadels.

Over ons

Onze hobby is ons werk en ons werk is onze hobby. Wij kennen de paardensport als hippische consument maar ook als hippische ondernemer. Wij staan in het midden. Wij bekijken alles van 2 kanten.

Er moet evenwicht zijn tussen de gebruiker en de aanbieder.

Copyright

Copyright © 2012 Bestfit
Editing: Think Webdesign

Privacy & Disclaimer